Условия нa ползване

Изискване за регистрация на клиент

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия Декада Диджитал, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се на адрес http://www.dekada.com/catalog/create_account.php, като по този начин създава свой клиентски профил .

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазин Декада Диджитал.
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в магазин Декада Диджитал.
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин Декада Диджитал, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

Магазин Декада Диджитал си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

Процедура за пазаруване

Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин Декада Диджитал ние Ви изпращаме e-mail, потвърждаващ приемането й, съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през уеб-сайта магазин Декада Диджитал представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета, когато получите по e-mail Съобщение за изпълнение и изпращане на поръчката.

При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди".

Чрез натискане на бутона "Потвърди" регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия.

3. След получаване на валидна поръчка представител на магазин Декада Диджитал се свързва с Клиента за да го уведоми за:
а) наличността на поръчаните артикули (включително размер, цвят и други)
б) цената за доставка на стоката
в) срок за доставка на стоката
4. В телефонният разговор (или по e-mail) Клиента потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.
5. Клиентът получава по e-mail Съобщение за изпълнение и изпращане на поръчката, което съдържа окончателните детайли по поръчката като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка, ден на доставка и обща сума за плащане.

Цена и плащане

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Цените посочени в Долари /$/ служат само за по-добро ориентиране на клиента и са приблизителни. Плащането на стоките се извършва в български лева.

Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.

Магазин Декада Диджитал не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул

.

Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените Цени за доставката при поръчката и настоящите Общи условия.

Срок на доставка

За изпълнение на поръчката на територията на България в зависимост от мястото на доставка ще са ни необходими:

  • Куриер до зона 1 - гр.София - от 1 до 2 работни дни.

  • Куриер до населените места от зона 2 - от 2 до 3 работни дни.

  • Куриер до зона 3 - от 2 до 4 работни дни.

При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

Гаранция

Как да направите рекламация на поръчана и доставена стока?

Клиент поръчал стока, може да откаже получаването след доставка, само в следните случаи :

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена когато:

  • Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката.

  • В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ, купувачът може да упражни правата си в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

3. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

4. Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. При отказ за получаване се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Права и задължения на страните

Магазин Декада Диджитал се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок.

Магазин Декада Диджитал се задължава да изпълнява договореностите с клиента с дължимата грижа.

Магазин Декада Диджитал не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката.

Магазин Декада Диджитал не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

Магазин Декада Диджитал не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин Декада Диджитал.

 

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до три работни дни след получаването на пратката.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител на магазин Декада Диджитал.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. Възстановяване на заплатената сума;
2. Заменяне на стоката с нова;
3. Отбив от цената;
4. Безплатно извършване на ремонт.

При предявяване рекламация, представител на магазин Декада Диджитал може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин Декада Диджитал.

Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.

Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно договореното.

Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.

Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.

Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин Декада Диджитал.

 

Снимки, илюстрации и описание на продукт

Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на прозиводителя.

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин Декада Диджитал и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.събота 20 април, 2024
Copyright © 2002-2024 Dekada Digital
тел. +359 2 9433005 , +359 2 9434736
x
Ние използваме бисквитки. Продължавайки, Вие се съгласявате с нашите Условия за използване на личните данни(GDPR регламент на ЕС) и използване на бисквитки. Съгласен съм