Защита на личните данни
Магазин Декада Диджитал се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
Магазин Декада Диджитал се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
Магазин Декада Диджитал се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:
    Обработка на клиентска поръчка
    Статистически цели, за подобряване работата на магазина
    Администриране и обслужване съдържанието на магазина
    Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас
Когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от магазин Декада Диджитал чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин Декада Диджитал, моля отрегистрирайте се от менюто за редакция на Вашия профил.сряда 25 април, 2018
Copyright © 2002-2018 Dekada Digital
тел. +359 2 9433005 , +359 2 9434736 факс +359 2 846 39 10